De "Stichting Van Timmeren Racing" of "St.VTR"

Formele doelstelling:
De "Stichting Van Timmeren Racing" heeft ten doel
de bevordering van de motorsport in het algemeen en
meer in het bijzonder het wegracen.

De Stichting is ingeschreven in het register bij de
Kamer van Koophandel Drenthe.

Gevestigd te:

Wildvang 7,
7833 GS Nieuw Amsterdam

KvK nummer: 04 05 49 43
ABN-AMRO rek nr: 50 09 83 615

Vanuit het buitenland:
ABN-AMRO BIC: ABNANL2A
VTR IBAN nr: NL39ABNA0500983615


Correspondentie en/of Bezoekadres van:

"Van Timmeren Racing"

Wildvang 7,
7833 GS Nieuw Amsterdam
Tel: 0591 55 34 87
Mob: 06 23 54 59 33
Fax: 0591 555 324
E-Mail: vtr@vantimmeren.nl
WebSite: www.vantimmeren.nl

Samenstelling van het bestuur:

Sjabbo van Timmeren: Voorzitter van de "St.VTR".
Sientje van Timmeren: Penningmeester van de "St.VTR".
Peter Heijkoop: Secretaris van de "St.VTR".

Na het laatste seizoen zal de Stichting VTR wel blijven bestaan
maar voorlopig als "slapende" stichting

Webmaster: Sjabbo van Timmeren, Bijgewerkt op: